69 Toplam Yorum Sayısı
69 Toplam Konu Sayısı
97 Toplam Üye Sayısı
0.21 Günlük Ortalama Yorum
0.21 Günlük Ortalama Konu
0.3 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.71 Üye Başına Ortalama Yorum
0.71 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
9.28% Yorum Yazanların Ortalama