43 Toplam Yorum Sayısı
37 Toplam Konu Sayısı
28 Toplam Üye Sayısı
0.21 Günlük Ortalama Yorum
0.18 Günlük Ortalama Konu
0.14 Günlük Ortalama Kayıtlar
1.54 Üye Başına Ortalama Yorum
1.32 Üye Başına Ortalama Konu
0.16 Konu Başına Yorum
39.29% Yorum Yazanların Ortalama